gabay sa pagnenegosyo template

Gabay sa Pagnenegosyo

Business Plan-Tagalog, Gabay sa Pagnenegosyo. Isang template na makakatulong para sa paguumpisa ng maayos na negosyo para sa mga Pilipino.

FORMAT:
bizzlibrary template file type image
CATEGORY:
Documents
DEPARTMENT:
GM
LANGUAGE:
Tagalog
TYPE & SIZE:
.docx (0.15 MB)

Overview

Ang Pagkakaroon ng business plan ay importanteng hakbang para sa isang negosyo. Ito ay sumasalamin sa ikakatagumpay nito at batayan para sa hinaharap na nais makamit ng isang kumpanya. Narito ang isang halimbawa na template. Pinadali at inihanda para sa mga Pilipinong nagsisimula at nangangarap na makapag umpisa mula sa maliit at simpleng negosyo. 

Napakahalaga na  bumuo ng Business Plan sapagkat  ito ang magiging  gabay sa iyo kung papano mo ihahandle ang negosyo  mo at naka sulat rin dito kung gaano kalaki ang gagastosin mo. Ito ang una mong dapat gawin para maayos mo ang negosyo  na bubuohin mo.

Ang mga nilalaman ng template na ito ay ang mga sumusunod, Maikling buod ng negosyo, Mga customers, Pananaliksik sa Mercado, Pagsusuri sa negosyo, Karagdagang impormasyon sa negosyo, Kita, Pangunahing detalye, Pagtataya at mga Gastos, Mga pagtataya, Mga Back-up na plano.
The content is for informational purposes only, you should not construe any such information or other material as legal, tax, investment, financial, or other advice. Nothing contained this site constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, or offer by Bizzlibrary or any third party service provider to buy or sell any securities or other financial instruments in this or in any other jurisdiction in which such solicitation or offer would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction.


Reviews

Derek Castillo(5/29/2022) - DEU

In Sha Allah, thanks


Last modified

Our Latest Blog

Related Templates

Need help?

We are standing by to assist you. Please keep in mind we are not licensed attorneys and cannot address any legal related questions.